2008-11-23

2 av 3

Two!!! rounds for time of:
21 Knees to elbows
1 1/2 pood Kettlebell swing, 21 reps
21 Push-ups
21 Towel Pullups
20 inch Box jump, 21 reps
21 Back extension
Walking lunge, 50 steps

14:10

Box Jumps jobbigast? WTF? Inte särskilt fina Towel pullups heller. Nej, det här var segt. Börjar ställa in mig på att dra igång VINTER-fasen igen, ryggen klarar snart det.

1 kommentar:

The Load sa...

Ling! För sjutton gubbar, har du köpt färg-tv eller vad händer?