2008-05-09

Träning!

Mitt 7 veckors Hypertrophy/Starting Strength program består av 3 pass i veckan. Den frekvensen verkar funka bäst för mig när jag ska bygga styrka och massa. Antalet repetitioner/set minskar efter hand, men jag kör också en del på känsla. Stommen är Squats och Deadlift. Allt annat kan hoppas över. Kör Mån-Ons-Fre, alternerar ett A och ett B pass.

A:
Thruster/Overhead Squat - Work up to heavy single
Light Plyometrics
Back Squat/Front Squat - 5x5 alt 10x3
Military Press/Handstand pushups ROM+ - 5x5 alt 10x3
Weighted Dips/Bench Press - 5x5 alt 10x3

B:
Power Snatch/Clean - 1x3 alt 2x4 alt 3x3
Light Plyometrics/Front Lever practice
Deadlift - 3x3 alt 5x1 alt 10x3
Weighted L-Pullups - 5x5

Inga kommentarer: