2007-07-09

Yes Dr. Tabata

"[Six to 8 very hard 20 second intervals with 10 second rest periods] may be one of the best possible training protocols...."
..................Izumi Tabata, Ph.D., National Institute of Health & Nutrition, Tokyo, Japan

Kom att tänka på några artiklar om Tabataintervallprotokollet.
En av Dan John och en annan av Ross Enamait.

Inga kommentarer: