2008-03-05

Lite Lätt Fifty

Som sagt, tjii fick man...

Filthy Fifty - rehab version
For time:
50 Box jump, 24 inch box - Box Step up 20cm
50 Jumping pull-ups - Body rows
50 Kettlebell swings, 1 pood - as rx'd (but no knee bend)
Walking Lunge, 50 steps - Very Shallow lunges
50 Knees to elbows - as rx'd
50 Push press, 45 pounds - Strict Press
50 Back extensions - as rx'd
50 Wall ball shots, 20 pound ball - Kettlebell swings, 1 pood
50 Burpees - Hands down to elevated box, no jump
50 Double unders - calf raises

22:42

Återigen kanske meningslöst att klocka. Slog inte min bästa as rx'd tid ens... svårt att få ut nån metcon ur det där. kanske byta ordning så att de jobbiga kommer på rad i slutet eller början.

Fick till ett bra rehab pass på kvällen också.

Inga kommentarer: